ارسال و دریافت پیامک

  ارسال از خطوط آسانک

تاريخ ثبت : ۱۷ خرداد ۱۳۹۳ ساعت ۱۳ و ۱۳ دقیقه

باسلام

خط 98210000000000001 به صورت عمومی از امروز برای کلیه ی کاربران فعال گردید

خطوط آسانک در حال حاضر قابلیت ارسال به بلک لیست را دارا هستند ( این امکان ممکن است در آینده حذف گردد )

سرعت ارسال این خطوط پایین بوده و دلیوری مشخصی ندارند