ارسال و دریافت پیامک

  ارسال از نقشه به شیراز و اردبیل

تاريخ ثبت : ۱۹ اسفند ۱۳۹۴ ساعت ۱۰ و ۵۲ دقیقه

باسلام

امکان ارسال از نقشه به شماره های کد پستی شیراز و اردبیل به سامانه اضافه گردید

با تشکر